Skip to main content

הרשמה לתכניות של קרן תקווה
ברוכים הבאים לאתר הגשת המועמדות לתכניות של קרן תקווה.

הגשת המועמדות מורכבת מכמה שלבים:
  1. יש ללחוץ בדף זה על כפתור "הרשמה".
  2. במסך הבא תתבקשו למלא שם מלא, כתובת אימייל שתהווה שם משתמש, ולבחור סיסמה, על מנת ליצור חשבון באתר. לאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על "create account" על מנת ליצור חשבון. 
  3.  במסך הבא תתבקשו לבחור את התכנית אליה תרצו להגיש מועמדות, על ידי לחיצה על כפתור "הצג תכניות" וסימון התכנית הרלוונטית.
  4. בהמשך תתבקשו למלא פרטים אישיים ולפעול לפי ההנחיות בהתאם לתכנית אליה תגישו מועמדות. בכל שלב תוכלו לשמור את השינויים שערכתם ולהיכנס במועד אחר על-מנת לעדכן אותם, על ידי שימוש בחשבון שיצרתם. לאחר מילוי כל הפרטים ומענה על כל השאלות, יש ללחוץ על "הגשת מועמדות" ובכך לסיים את ההרשמה.
שימו לב: שמירת השינויים אינה מספיקה על מנת להגיש מועמדות! רק לחיצה על "SUBMIT" בסוף התהליך תביא לקליטת הבקשה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בכתובת seminarinfo@tikvahfund.org אנא ציינו בפנייתכם בכותרת המייל את התכנית אליה תרצו להגיש מועמדות.